Ayodhyakanda kuwe kitab keloro sekang epos Ramayana sing nyritakna sang Dasarata sing arep nyerahna kerajaan maring sang Rama, ningen dialang-alangi nang Dewi Kekayi. Jerene dheweke tau njanjikna warisan kerajaan maring anakke.