Basa Inggris kuwe klebu rumpun basa Jermanik kulon, sing asale sekang Inggris. Basa Inggris kiye jane kombinasi antara pirang-prang basa daerah/lokal sing dituturna wong-wong Norwegia, Denmark, Saxon karo Angel, kuwe molai abad 6 ngantek abad 10.

EN (ISO 639-1)

Taun 1066 Inggris dikuasai William the Conqueror, kuwe penakluk sekang Normandia, Perancis lor, bar penaklukan kuwe basa Inggris molai kenang pengaruh basa Latin karo basa Perancis. Meh ± 50% kosakata basa Inggris modern siki asale sekang basa Perancis karo Latin.

Sejarah sunting

Sejarah perkembangan basa Inggris kuwe biasane dibagi dadi tiga periode yakuwe:

  • Basa Inggris Kuna utawa basa Anglo-Saxon, 700 – 1066
  • Basa Inggris Tengahan, saKa1066 – 1500
  • Basa Inggris Modern, molai abad 16


Deleng Uga sunting

Pranala Jaba sunting