Bima kuwe salah sijine Pandhawa sing nomer loro. Pas lair kacritaake ing lakon Bima Bungkus. Jaman isih cilik urip ing kraton Astina, nanging bubar ditundhung Korawa, Bima lan sedulur-sedulure dibuwang lan pungkasane bisa babat Alas Mertani. Dheweke banjur urip ing kesatriyan Jodhipati/UnggulPawenang. Bima duwe watak pantang mundur. Yen duwe gegayuhan kudu klakon ora ketang nyawa toh tohane. Sak liyane pantang mundur Bima uga duwe watak jujur lan ngajeni marang sing luwih tuwa, lan tresna marang sing luwih enom.

DasanamaBesut

 • Bayusuta : putrane Bathara Bayu
 • Ballawa : gedhe dhuwur
 • Bratasena : keturunan Bharata kang prakosa
 • Bhima : ngedab-edabi (Mahabharata)
 • Birawa : gedhe lan medeni
 • Dandun : teguh
 • Nagata : nyata
 • Kowara : kondhang
 • Sena : prakosa
 • Werkodara/Werkudara
 • Wijasena

Anak BojoBesut

Bojone telu (gagrag Jogjakarta), yaiku :


KasektenBesut

Bima juga salah sijine putra Bathara Bayu.

Gaman kang kondhang yaiku Gada Rujakpolo lan kuku Pancanaka. Bima ora gelem basa karo sapa baen, kejaba nalika ing lakon Bima Suci/Nawaruci. Ing lakon iki Bima ketemon karo Dewa Ruci. Wujude Dewa Ruci kaya dene Bima. Dewa iki manjing seka kupinge lan ngandhani Bima perkara filsafat urip.

Ing pungkasan crita wayang, Bima muksa bareng karo Pandhawa liyane nuju swargaloka.

Artikel kiye, esih tulisan rintisan. Mangga melu ngembangna dadi tulisan sing lengkap.