Bupati kuwe kata sekang basa Sansekerta: bhûpati sing maknane "raja donya", ning nang konteks Otonomi Daerah nang Indonesia, Bupati kuwe Kepala Daerah nang daerah administratif Kabupaten.

Jabatan bupati kuwe sejajar karo Walikota, ning walikota kuwe Kepala Daerah nang daerah administratif Kota.

Tugas karo wewenang bupati mimpin penyelenggaraan daerahe kuwe didasaraken kebijakan sing wis ditetapna, penetapane kuwe bareng karo DPRD Kabupaten.

Bupati dipilih nganggo sistem pasangan karo wakil bupatine, dipilih langsung dening rakyat nang Kabupaten setempat, pemilihane diarani pilkada.

Jabatan bupati kuwe jabatan politis (merga diusulna partai politik), uga dudu Pegawai Negeri Sipil.

Sedurung taun 1945 gelar bupati mung dienggo nang pulau Jawa, Madura karo Bali (ndeyan), ning bar taun 1945 dienggo nang kabeh kabupaten nang Indonesia.

Deleng uga sunting