Crita Rakyat kuwe salah siji bentuk karya sastra prosa. Crita rakyat kiye umume digolongaken jenis Mithe sing isine crita tokoh Dewa utawa setengah dewa sing seolah-olah kedaden nang masa gemiyen lan “nang donya liya”. Crita rakyat kuwe klebon Sastra Tutur sing dicritaken secara lisan, turun temurun nang masyarakat, mulane biasane nek crita rakyat kuwe akeh versine.