Dialek Yogyakarta

Areane sekitar Karangmalang, abane sing ngomong basa kie dodolan gorengan tempe.