Gêbyok guwé sêkat utawa témbok kayu sing ana nêng umah adat Jawa, kayunè akéh ukirané macêm-macêm.

Asal-usul sunting

Jênêng "gêbyok" asalé sêkang basa Jawa sing maknané témbok utawa sêkat umah.

Gunane sunting

Gunané gêbyok jaman mbiyén diênggo mbatêsi ruang pêndopo karo jogosatru nêng umah tradisional Jawa. Nék jaman saiki ora mung kanggo nyêkat umah tok, tapi uga kanggo dékorasi pêngantén, warung panganan (réstoran), langgar, mêsjid, hotél lan liya-liyané.