Kategori:Kategori sing diumpetna

Kaca kiye isine daftar kategori-kategori sing uwis diwenehi tembung ajaib __HIDDENCAT__ utawa cithakan {{hiddencat}} dadine ora ditampilna nang kaca utama uga uga pas lagi dicetak. Kanggo ndeleng kategori-kategori sing diumpetna kiye, Rika teyeng nge-klik "sunting" lan kategori-kategori sing diumpetna kuwe bakal keton nang bagiyan ngisor kaca, utawa Rika uga teyeng mlebu maring kaca Preferensine Rika lan nang opsi "Tampilan" aweh tanda centang nang "Tampilkan kategori tersembunyi".