Kedrawasen

Kedrawasen (Basa Indonesia: Kadaluwarsa) yakuwe panganan sing wis ora olih di pangan kang tanggalan sing wis ditetapna, soale ari di pangan dadi marakna keracunan.

contoh gambar sing uwis kedrawasen