Komputer

Komputer yakuwe alat sing dipakai kanggo ngolah data menurut prosedur sing wis dirumuske.

Bagian-bagian kompuer personal