Kristen kuwe agama sing dasare sekang ajaran Yesus Kristus utawa Isa Almasih. Agama Kristen percaya nek Yesus Kristus ialah Tuhan karo Mesias, juru selamat kanggo kabeh umat menungsa, sing nebus menungsa sekang dosa-dosane. Nang Indonesia istilah Kristen umume kanggo ngewakili agama Protestan.