Kutha Malang

Kutha Malang kuwe kota sing ndhisike adhem lan ayem siki wis panas lan pengap. kota kiye terkenal dadi kutha pelajar. Kutha iki siki wis akeh mal-mal lan bangunan-bangunan perkantoran. nang malang akeh panggonan rekreasi sing maen maen kaya jawa timur park, sengkaling, tlogomas, lan lia liane.