Wikipedia basa Jerman - Basa liya

Wikipedia basa Jerman cumawis ing 97 basa liyané.

Bali maring Wikipedia basa Jerman.

Basa