Moto (basa Inggris: motto iku kalimat, frasa, utawa kata nggo semboyan utawa pedoman sing nggambarna motivasi, semangat lan tujuan sekang suatu organisasi. Panganggo moto biasane iku negara, kota, universitas dan keluarga-keluargane bangsawan. Biasane moto ditulis nang basa kuno utawa daerah nang tempat iku seperti basa Latin atau Perancis nang Eropa. Nang Indonesia, moto biasane ditulis nang basa Kawi atau Sanskerta. Penggunaane basa daerah biasane digunakan nggo moto suatu kabupaten nang Indonesia.