Museum kuwe gedhung/bangunan kanggo nyimpen patilasan utawa barang kang ngandhut sejarah. Ing jaman saiki, akeh uga museum kang nyimpen barang-barang kontemporer, ora mung sing kuna banget.

Museum