Nusakambangan kuwe salah siji pulo neng Indonesia.

Mitos sunting

 

Miturut Critane, Nusakambangan jaman mbiyene prahu, dadi sewayah-wayah mbuh kapan bisa klelep laut. Jarene critane kamituwa (jaman nenek moyang), Nusakambangan klelep nek gedang (pisang) dituku nganggo duit emas, lan Nusakambangan dadi pasar sing rame. Tapi kabehan mau mung dongeng, alias adoh ngaeng.

Pulo Nusakambangan, bisa dadi bentenge Kota Clacap (wong kuna akeh sing nyebut Cilacap, karo sebutan Clacap)sekang gempuran ombak Laut Kidul (samudera Hindia).

Cilacap kuwe masyarakate akeh sing dadi nelayan neng daerah kidul cedak laut. Nang kono ana teluk sing terkenal jenenge teluk penyu. Mbiyen teluk penyu akeh penyune, jerene bapakku (jaman 70-an) neng semenjak tahun 1980-an penyu-penyu wis dadi langka sebabe dijioti nang penduduk siki wis arang banget palah ora nana.

Kurang lewih taun seket-lima-an, isih ana wong sing ngarah-i endog penyu, njukut sekang pantai, terus didol nang pasar (siki: pasar gede). Taun sewidak-an, isih ana kapal pendarat sing pada rusak , kerem nang pantai Teluk penyu. Nang laut sing mbatesi Telacap karo Nusakambangan isih akeh kapal Landa (sekutu) sing bodol, pada kerem, kenang bom jaman perang donya II. Sing hobine mancing , paling seneng mancing nang pereke kapal bodol, iwake gede2. Jalaran akeh wesi bekas pada payu didol, diekspor maring Jepang, kabeh wesi, kapal, meriem sing pada kerem, bekas perang; kabeh dijukuti, siki alure kapal wis resik , ora nana kapal bodol maning.

Neng cilacap juga ana wisata bentheng pendhem peninggalan landa, jenenge bentheng pendhem uga benthenge kependhem lemah, dadi posisine neng ngisor ketutup bukit. Mbiyene neng landa nggo basis pertahanan daerah samudra hindia, ana penjara lan pos-pos neng pinggir pantai, tapi pos-pos kuwe wis pada runtuh. Isih ana bangunan landa nang pulo nusakambangan dadi daerah tujuan wisata nek pelancong teka nang nusakambangan karo prahu sing ditawakke karo jasa prahu.

Nang clacap juga ana pelabuhan alam, jenenge pelabuhan alam sebabe ora digawe-gawe wis jero uga prahu gedhe isa lewat lan mendarat nang plabuhan kuwe.

Arah timur pesisir ana wisata gunung srandil lan gunung selok, sebenere dudu gunung mung bukit nang pinggir laut. Critane mbiyen Soeharto presiden ke loro indonesia seneng semedi nang gunung srandil kuwe, jenenge critane angel dibuktikna, kiye sing ngomong ya warga-warga sekitar gunung srandil kuwe. Nang kana ana wisata gua jepang, gua sing populer dikunjungi pelancong nek dolan nang gunung selok.

Arah barat perbatasan jawa barat dibatesi karo kecamatan majenang. Kecamatan kiye populer nang sopir-sopir sing sering lewat jalur selatan arah bandung. Kecamatan majenang kuwe daerah pegunungan dan pertanian.

Arah utara cilacap dibatesi karo wilayah banyumas, penduduk wilayah utara yo awale akeh dadi tani lan kebun.

mbalik ming: Kabupaten Cilacap