Propinsi Jawa Barat

Propinsi Jawa Barat ditetapna secara administratif dadi Propinsi miturut Undang-Undang Nomer 11/1950 tanggal 4 Juli 1950.

GeografisBesut

Propinsi Jawa Tengah kuwe diapit 3 propinsi gede, yakuwe DKI, Propinsi Banten, karo Propinsi Jawa Tengah. Lokasi geografise: 8o0' karo 5o40' Lintang Kidul uga antara 106o0' karo 109o0' Bujur Wetan.