Ponokawan biasane anane neng cerita pewayangan. Tokoh - tokoh ponokawan biasane Ana Semar, petruk, Bawor ( Bagong ) lan Gareng. Sebenere nek de umpakna wong, ponokawan yakuwe sosok pengabdi sejati sing tulus ikhlas ora pamrih sebagai jiwa suci tujuan urip manungsa sing sabenere Kauripane ponokawan adem ayem, tentrem, nrima ing pandum lan sifat-sifat muliya liyane.