Nang daerah banyumas kuwi ana sejarah,tempate ana neng daerah bobosan.nang daerah bobosan kuwi ana sawijining ulama waktu jaman majapahit sing arane shech abdurrochim (mbah balong),mbah balong kuwi nek menurut silsilah esih turunan tlatah pajajaran,waktu zaman esih enom-enomane abdurrochim mengembara adoh pisan,nang daerah wetan,tujuane ya arep ngudi ilmu utawa ngluru ilmu,menurut crita ne mbahe ,abdurrochim mlaku ora numpak kendaraan apa2,mengembara nang arah wetan, sing akhire sampei nang daerah kerajaan majapahit.barang wis gutuk nang daerah kerajaan majapahit abdurrochim ngaso nang desa mojosari,nang kono deweke ketemu karo kyai ,sing akhire melu ngaji nang kono,tapi kur sedelok tok.terus abdurrochim nglanjutna perjalanane maning nang daerah jember,nang kono,abdurrochim ya ketemu karo wong pinter,kesempatan nggo nambahi ilmune.nang jember abdurrochim,ora suwe terus nglanjutna perjalanane maring daerah madura.nang madura abdurrochim ya pada baen,nang kono ya ketemu karo wong,pinter,terus sinau ilmu kedigdayaan rodo'suwe.barang wis ketone cukum anggone ngudi ilmu abdurrochim balik maning nang daerah kulon.ing dalem perjalanane bali,nang kerajaan majapahit sing wektu semono rajane brawijaya 5,nganake sayembara kepengin nggolet mantu ,kang sakti mandraguna.sayembarane munine"sapa sapa sing bisa jiot manuk perkutute raja ,sing ucul lan saiki nangkring nang wit cangkring(wit cangkring kuwi wit sing akeh rine)arep dipet mantu nang raja sriwijaya 5,sekang bojo selire sing kelima,sing arane raden ayu citra ningrum.abdurrochim krungu,terus melu sayembara kuwi,sekalian arep njajal ilmune.akeh sing pada melu sayembara tapi pada ora bisa lan pada menyerah.gari abdurrochim sing tandang ,langsung bisa menek wit cangkring kuwi ..barang wis gutuk nduwur,manuk perkutute dicekel meneng baen,lan akhire,abdurrochim,menang anggone melu sayembara.akhire dewi citraningrum dadi jodone abdurrochim,lan abdurrochim daddi prajurite majapahit.tapi ora suwe abdurrochim dadi prajurit nang majapahit,wektu semono akeh pemberontakan2,kang arep ngancurna kerajaan majapahit,kabeh pemberontakan2 kuwi separone,bisa ditangani karo abdurrochim lan wadya balane,tapi ana sawejening wektu,ana sing ora seneng karo abdurrochim,mergo kepengin ngrebut bojone.terus wong kuwi mbukak sejatine abdurrochim kuwe sapa,crita karo raja brawijaya,,,sejatine abdurrochim kuwi esih turunane raja pajajaran..sing daddi mata2 arep mateni raja,sebabe dendam waktu kedadean perang paregreg wektu zamane raja hayam wuruk sing patihe raden gajah mada.barang krungu kabar kaya ngono raja brawijaya mrintah karo prajurite kon nyekekel abdurrochiom,,tapi sadurunge para prajurit majapahit,gutuk tempat peristirahatane abdurrochim,deweke wis krungu khabar nek arep diserang deneng prajurit2 majapahit,ora ndawa-ndawa wektu deweke lan garwane,langsung melarikan diri karo garwane...lewat lawang mburi,,,mergo abdurrochim nduweni ilmu ringan tubuh kang sempurna ,beliau slamet ing dalem perjalanan mlayune,sing akhire sampai nang daerah bobosan.lah nang bobosan abdurrochim lan garwane,mbangun padepokan lan panggonan ngaji ,berjuang siar islam,sampai nggadahi putra kang lanang kabeh sing cacahe ana 9,,,.sampai akhir hayate mbah abdurrochim saiki di makamke nang pesarean bobosan nang dukuh balong.makane mbah abdurrochim uga diarani mbah balong.mbah balong gawane ana telu.sing garwa pertama esih turunane majapahit,garwa keloro sih turunane penggede banyumas lan garwa sing ketelu sih turunan seko pasir.