Santri


Santri digunaaken kangge nuju tumrap wong islam ingkang ngalampahi ajaran agama lurus kalian syariat Islam.