Tampah

Tampah kuwe wujude kaya nampan ning bunder, digawe sekang anyaman pring. Gunane tampah werna-werna ning sejatine tampah kuwe dinggo napeni beras yaiku dinggo misah antara beras karo gabah.