Wikipedia:Aja diwedéni

Cithakan:Sidhatan Tuwuhing Wikipedia dudu mung kasil saka sengkudé para panganggo kang wis suwé dadi anggota, nanging kerep uga déning kontribusi saka para panganggo anyar tanpa akun, kang wiwitané mung awit saka kepéngin weruh. Wiwitané kita kabèh ya tau dadi panganggo anyar, malahan klebu kang ati-ati utawa beja marga bisa ngéndhani kasalahan umum kang biasa dialami déning panganggo anyar. Akèh panganggo kang malahan tetep ngrasa dadi panganggo anyar sawisé mataun-taun mèlu nyengkuyung kanthi mènèhi kontribusi.

Saben kontributor anyar minangka calon anggota kang potensial, kanthi mangkono minangka sumber daya kang paling aji. Kita kudu mènèhi bimbingan kanthi alus lan sabar, sikap élitis lan memusuhan kuwi sikap kang bakal medèni lan ngusir para panganggo anyar mau. Nalika sabagéan panganggo anyar langsung mangertèni kaidah kang lumaku (saéngga ora angèl diajari), nanging liyané manawa isih wuta bab apa aktivitas kang kita ayahi ing Wikipedia.

Tulung panganggo anyar aja diwedèn-wedèni sunting

Barkas:Pdnbtn.png
Aja dikremus.
  • Coba mangertèni wigatiné panganggo anyar tumrap komunitas. Kanthi nguwataké panganggo anyar, kita uga ningkataké kawruh, rembug lan ide jroning Wikipedia lan bisa njaga kanetralan lan integritas.
  • Nalika panganggo anyar gawé kaluputan "anyar", kayadéné lali ndèlèh irah-irahan kanthi ukara kandel, utawa gagal gawé pranala kang migunani, coba diupayakaké ngorèksi kasalahan dhéwé. Aja nyenèni panganggo anyar kang gawé kaluputan.
  • Èlingo yèn panganggo anyar manawa ora ngerti yèn gagrak lawas kasimpen ing Wikipedia, dadi nalika suntingané dibusak banjur panik lan miwiti perang suntingan, utawa malah ninggalaké Wikipedia amarga ngira kasil tulisané dibusak kanggo salawasé. Tulung kandhani para panganggo anyar yèn suntingané tansah kasimpen ing gagrak sadurungé, lan ajarké yèn pasulayan bab isi artikel bisa dirembug ing kaca dhiskusi.
  • Panganggo anyar biasané mangu-mangu arep ngowahi, utamané kang gedhé, kayadéné NPOV lan pangalihan kaca, amarga wedi bakal ngrusak Wikipedia (utawa nyinggung Wikiwan/ti). Ajari para panganggo anyar mau bab sikap tegas, lan aja mangkel marang "rasa isin"é para panganggo anyar.
  • Yèn dirasa perlu mènèhi weruh marang panganggo anyar bab kaluputané, tulung kanthi cara kang konstruktif. Wiwitana kanthi perkenalan lan ucapan sugeng rawuh, banjur wènèhi weruh apa kaluputané sarta cara ndandani kaluputan mau kanthi grpyak, minangka kanca, kanggo mènèhi weruh yèn dhèwèké ditampa ing lingkungan iki. Yèn kira-kira ora bisa nglakoni cara mangkono, luwih becik aja muni apa-apa.