Wikipedia:Kutip sumber tulisan

Mon state allahu akbar ,maha sui allah dan maha memelihara mahluknya , kulo aturi salam kangge wargi sewilayah gunung slamet ,baik bangsa manusia, jin ,lelembut dan segala macam bentuk mahluk Allah baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan,semuanya diberi kekuatan untuk tetap Menjaga Amanah Pengeran kang maha Perkoso (Tuhan Yang Maha Esa/Allah SWT) ,berupa dapat menjaga kelestarian keselamatan dan keselarasan Alam kawasan gunung slamet , Alfatihah...........

saderek ,ingkang minulyo , kaula semerepi saking telatah tiang sepuh turun timurun ,nama gunung slamet ,diambil dari kebiasaaan warga masyarakat sekitar gunung yang terus menerus melakukan acara ritual selametan(kumpul dan doa bersama) yang mengandung pengertian mendalam, halini dilakukan apabila tanda tanda gunung akan meletus.

bila manusia (masyarakat wilayah gunung)memahami akan dirinya bak semisal gunung . jika ingin selamat tidak memuntahkan api,maka bicara dan perbuatannya tidak menimbulkan permusuhan,pertikaian dan kebencian. gunung bukan makluk /benda mati yang dapat kita ekploitasi semau gue atas nama demi ekonomi dan tarap kesejahteraan, namun nilai nilai kebersamaan (kumpul)dan kedamaian jiwa(doa/selametan) yang harus di nomor satukan , komunikasi antar manusia , antar mahluk lingungan ( menjaga alam) sangat diperlukan

Yang mbaurekso , jin , dedemit ataupun apapun namanya ingin hidup tenang juga tanpa adanya tangan tangan usil manusia yang serakah pengumbar nafsu api angkara murka.

Doa (Mohon kepada Pangeran Robul Alamin ) Yang memiliki kuasa penuh atas yang mbahu rekso,jin, dedemit bahkan iblis sekalipun, tak akan mampu membuat petaka jika doa kita ikhlas & di ijabah berupa keselamatan.

ikuti dan pertahankan tradisi selamatan ,lenyapkan api kemaksiatan,Ilove Moutain slamet.salam untuk semuanya ( By Muhammad Muslikh M,asli jurusan Tegal Cirebon Moga) bumi jawa pusere pulau jawa gunung slamet contohe gunung sing ajaib. moga slamet kabeh Amin