Wikipedia:Pedoman peralatan Pangurus

Kapangurusan (daftar otomatis)
Birokrat
Pemeriksa
Pangawas
Steward
Pengangkatan/penurunan
Kebijakan
Sistem pemilihan
Pamungutan swara (arsip)
Penjalukan status (arsip)
Penjalukan pencabutan status
Tanggung jawab
Pangurus dudu
Pedoman Pangurus
Pedoman peralatan Pangurus
Nasihat kanggo Pangurus anyar
Penjalukan perhatian Pangurus

Para pangurus diharapna wis duwe pengertian sing lewih mengenai kebijakan-kebijakan Wikipedia dan mendalamine secara terus-menerus. Hal iki menjadi penting khususe sebab maring para pengurus dipercayakna peralatan sing ora duwe nang para anganggo terdaftar nang Wikipedia.

Kaca iki dasar pedoman nggo ngunakna peralatan teknis kepangurusan Kowe. Kaca iki akan njelasna mengenai tindakan teknis operator sistem (opsis), lan ora mencakup kebijakan-kebijakan sing kudu kowe tuntuti kabeane sedurunng nggunakna peralatan teknis kowe. Sebagai seorang opsis, kowe kudu maca kaca-kaca sing terdaftar nang ngisor iki, dan pastikna bahwa kowe telah mengerti kebijakan-kebijakan sing relevan sedurung ngelakokna hal-hal sing ana nang kaca iki.

Pedoman umum

sunting

Hal-hal nang ngisor iki bahan-bahan sing sangat direkomendasikna nggo diwaca nang para pangurus, dan menjadi prasyarat pengetahuan sing kudu duwe nang setiap pangurus:

Dasar-dasar Wikipedia
Iki hal-hal sing wajib diketahui dan dimengerti nang seseorang sedurung ia bisa dinominasikna dadi seorang pangurus:

Pembusakan

sunting

Menghapus halaman

sunting

Klik nang pranala Busek atau Busek kaca kiyé sing ana nang kaca sing hendak kowe busak. Angger nggunakna kulit MonoBook, kowe bisa nggunakna kunci pintas Alt+Shift+D.

Kowe digawa meng kaca karo sebuah kotak isian nggo ngetikna alesan pembusakan, dan sebuah tombol konfirmasi. Kotak isian iki secara default biasane isine 150 karakter pertama sekang kaca iku. Nggo pembusakan secara cepat, biasane kotak isian iki bisa dijorna bae ora diubah (kecuali isine bacaan sing ora pantes, sebab ngko muncul nang log pembusakan sing permanen). Secara umum, lewih apik nggo selalu nuliskna alesan kenangapa kowe mbusak kaca iku. Contoeh alesan iku "ora dikembangna bare 14 dina".

Kaca konfirmasi akan wehi peringatan angger kaca iku duwe lewih sekang siji revisi nang versi gemiyene. Pastikna bahwa kowe wis meriksa versi gemiyene, angger ana versi sedurunge ana artikel sing apik.

Bar ngelakokna pembusakan, pastikna kowe mbusak juga kaca dhiskusine angger ana.

Membusak berkas

sunting

Nggo mbusk kabeh versi sekang suatu berkas, kowe bisa ngklik pranala "busek kabeh" nang bagian riwayat berkas, atau mbusak kaca deskripsi berkas karo cara serupa karo pembusakan artikel. Nggo mbusak revisi tertentu, klik pranala "busek" nang revisi sing kepengine. Kowe ora bisa kur mbusak versi terakhir suatu berkas ora ngambi mbusak kabeh revisi sedurunge kaca deskripsine.

Bar ngklik "busek kabeh", Kowe deleng layar konfirmasi sing mirip karo sing digunakna nang pembusakan kacadan pembusakan iku dilog. Ora nana konfirmasi angger kowe kur mbusak siji revisi sing gemiyen, tapi pembusakanne tetep dilog.

Mbatalna pembusakan

sunting

Kaca bisa dibatalna pembusakanne angger ana nang arsip. Kaca sing dibusak sedurung 8 Juni 2004 ora bisa dipulihna sebab hilang sewaktu ana kerusakan nang basis data. Berkas sing dibusak kurang lewih 16 Juni 2006 04:30 UTC bisa dibatalna pembusakanne.

Angger kaca durung digawe ulang sejak dibusak, akan muncul suatu pesan nang kaca iku sing nunjukna berapa akeh revisi sing wis dibusak. Angger pesan iki diklik ngko nampilna suatu kaca sing nunjukna kabeh revisi sing wis dibusak. Kowe bisa ndeleng masing-masing revisi iku secara terpisah. Pembatalan pembusakan dilakokna karo ngklik "Balèkna!" sing muncul nang kaca konfirmasi; secara baku, tindakan iki akan ngembalikna kabeh revisi terbusak. Angger kepenginna, kowe bisa milih suatu revisi tertentu nggo dipulihna karo milih kotak cek sing ana nang setiap revisi. Pembatalan pembusakan akan dilakokna langsung bar kowe ngklik "Balèkna!"; ora ana nang kaca konfirmasi selanjute.

Nggo berkas, Istimewa:Pembatalan Pembusakan memiliki bagian tambahan sing disebut "Sajarah kaca. Bagian iki merupakan analogi bagian sing sama pada ngambi berkas biasa dan ngandung pranala meng masing-masing versi terbusak sekang berkas iku. Kowe bisa ngembalikna riwayat kaca berkas secara terpisah sekang riwayat berkas karo nggunakna kombinasi kotak cek sing tepat.

Pembatalan pembusakan dilog seperti hale pembusakan; Angger kowe mulihna kabeh revisi sekang halaman terbusak, log iku ngko nyatet beberapa sing kowe pulihna.

Angger kaca wis ana tapi kowe kepengin mbatalna revisi sedurunge sekang kaca iku, deleng 'versi terdahulu' kaca iku dulu. Angger arep ndeleng pranala nggo mbatalna pembusakan seperti sing didefinisikna nang duwur. Kowe bisa ngetikna URL penuh nggo mbatalna pembusakan. Sebagai contoeh http://id.wikipedia.org/wiki/Special:Undelete/Foo.

Perlindungan

sunting

Mlindungi atau mbukak perlindungan nang kaca

sunting

Nggo melindungi suatu kaca, klik "Direksa" atau "Reksa kaca kiyé". Sebagai tambahan nggo perlindungan penuh sekang suntingan nang non-pangurus, siki tersedia pula perlindungan semi sekang suntingan nang panganggo anyar atau anonim. Anger kowe nggunakna kulit monobook, kowe bisa nggunakna kunci pintas Alt+Shift+=. Hal iki akan nampilna suatu layar konfirmasi sing sangat mirip karo konfirmasi nggo pembusakan. Lebokna alesan perlindungan nang kotak sing tersedia, cek kotak konfirmasi, dan teken tombol "Dhedhes (konfirmasi)". Tindakan iki akan dilog, tapi kowe kudu cantumna nang Wikipedia:Kaca sing dilindungi. Nang kasus perang suntingan, kowe kudu nambahna {{lindungi}} nang duwure artikel sing dilindungi. Nang kasus vandalisme, atau nggo ncegah penyunting sing diblokir nggo nyunting, kowe kudu nambahna{{lindungisekanganon}} sewaktu nerapna proteksi semi. Ngilangna perlindungan dilakokna karo cara serupa. Pangurus ora olih ngelindungi kaca sing mereka terlibat aktif nang penyuntingan, kecuali nang kasus vandalisme sederhana.

Nyunting kaca terproteksi

sunting

Klik "Sunting" seperti biasane. Satu-satune perbedaan kur ana peringatan nang duwur kaca sing ngingatna kowe bahwa kaca iku dilindungi. Waca Kebijakan pelindungan sedurung melakokna hal iki.

Mlindungi kaca sing ora nana

sunting

Kadang kaca dibusak lan digawe maning berkali-kali. Nang kasus iki, kowe bisa ngelindungi kaca sing dibusak iku lan nambahkana nang Wikipedia:Kaca sing dilindungi.

Mlindungi atau mbukak perlindungan suatu berkas

sunting

Melindungi suatu berkas kurang lewih pada carane karo ngelindungi suatu kacq seperti nang duwur. Sewaktu kowe ngklik "Direksa" nang kaca deskripsi gambar, baik kaca iku maupun berkasne akan dilindungi. Kaca deksripsi kaca akan dilindungi, lan non-pangurus ora bisa mbalikna suatu berkas meng versi sedurunge, atau memuat suatu versi anyar sekang berkas iku.

Pemblokiran

sunting

Mblokir seorang panganggo atau alamat IP

sunting

Nggo IP, kowe bisa ngklik pranala "blokir" sing ana nang sebelah IP nang perubahan teranyar. Nggo panganggo terdaftar, kowe kudu nggunakna Astamiwa:Blockip. Lebokna jeneng atau IP panganggo sing kepengin diblokir nang kotak isian pertama serta lamane pemblokiran nang isian keloro. Lamane blokir biasane "24 jam", tapi bisa dilebokna juga dina tertentu atau suatu tanggal. Tambahna alesan pemblokiran nang kotak isian ketelu. Alesan kudu njelasna maring panganggo alesan pemblokirane. Inget bahwa beberapa panganggo tak berdosa bisa dipengaruhi blokir iki dan akan deleng pesan iki, dadi aja menulisna sesuatu sing nyerang, mbingungna, atau meragukan sebagai alesan. Selanjute klik tombol "Blokir naraguna". Iki akan dilog dan panganggo akan muncul nang daftar panganggo atau alamat IP sing diblokir nganti pemblokiran iku kadaluwarsa.

Mblokir serangkaian alamat IP

sunting

Gunakna Astamiwa:Blockip dan lebokna rentang nang isian pertama. Selanjute tutna instruksi nang duwur. Harap aja mblokir suatu rentang IP angger kowe ora memahami prosese.

Mbukak blokir seorang panganggo, alamat IP, atau serangkaian IP

sunting

Gunakna Istimewa:Ipblocklist, golet panganggo sing arep dibuka blokire dan klik pranala buka blokir. Kowe akan mendapatna konfirmasi sing kudu diisi alesan nggo mbuka blokir. Iki akan dilog dan panganggo akan langsung diblokir. Angger suatu rentang IP diblok, kowe perlu mbuka perlindungan nggo seluruh rentang. Ora dimungkina nggo mbuka blokir suatu IP spesifik sekang rentang IP sing terblokir.

Penggabungan, pamindahan, dan pembalikan

sunting

Menggabungkan versi terdahulu

sunting

Ngabungna versi terdahulu merupakan cara nggo memperbaiki pemindahan karo cara potong-tempel. Nang dasare, iki dilakokna karo cara:

 1. Busak kaca target,
 2. Pindahna kaca sing berisi revisi suwe meng kaca target iki, serta
 3. Batalna pembusakan nang langkah pertama.

Cara iki akan nggabungna versi terdahulu kaca iku tapi merlukna pemahaman sing mendalam tentang bagaimana melakokane. Dadi, aja coba lakokna iki angger kowe ora ngerti.

Mbantu memindahna kaca

sunting

Pemindahan suatu kaca sing kontroversial kudu dibicarakna nang kaca dhisksi kaca atau artikel iku.

Membalikna meng versi terdahulu

sunting

Kabeh panganggo bisa mbalikna suatu kaca. Pangurus duwe suatu tombol "balekna" nggo mempermudah hal iki. Nggo ngembalikna suntingan seorang panganggo meng versi terakhir nang panganggo lia, klik pranala "balekna" nang kaca versi terdahulu, daftar kontribusi panganggo, atau kaca perbedaan. Pengembalian kowe akan ditandai sebagai suatu suntingan minor dan otomatis diwehna ringkasan suntingan "Mbalekna suntingane $1; dibalekna ming revisi pungkasan sekang $2." Penggunaan fitur iki ora nambahna suatu artikel meng daftar pantauan kowe.

Nyunting antarmuka Wikipedia

sunting

Perubahan antarmuka panganggo spesifik kur nang Wikipedia sebaike dilakokna seminimum mungkin dan ngetutna konsensus. Ana akeh proyek basa Banyumas lia sing nggunakna juga MediaWiki, sehingga apike perubahan pesan sistem dilakokna langsung nang perangkat lunak iku. Gunakna translatewiki nggo ngelakokna hal iku.

Angger perubahan spesifik nang Wikipedia ora bisa dihindari, suntinglah kaca-kaca sing dilindungi nang ruang jeneng MediaWiki nggo kata atau frase nang antarmuka panganggo. Deleng kaca astamiwa pesan sistem nggo daftar frase atau kata sing bisa diubah. Gunakna MediaWiki:Monobook.css nggo ngubah tampilan kaca Wikipedia. Kaca-kaca iki bisa disunting seperti nyunting kaca biasa walaupun beberapa di antarane mbutuhna lebokan berupa HTML dan udhu tekswiki.

Memindahna berkas

sunting

Berkas karo jeneng sing deskriptif (deleng {{jeneng berkas}}) bisa dialihna ang seorang pangurus. Non-pangurus bisa mbantu karo jalan ngawehna tag {{jeneng berkas}}. Berkas sing dialihna tetap dapat ditampilna nang artikel sing nggunakna orangambi diganti jeneng berkase. Contoh: Berkas sing dialihna dan versi saat itu artikel sing nggunakna.

Daftar lengkap: Astamiwa:Daftar hak kelompok

 • Membusak kaca (delete)
 • Membusak dan membatalna pembusakan revisi tertentu suatu kaca (deleterevision)
 • Ngembalikna kaca sing wis dibusak (undelete)
 • Ngelakokna pembusakan masal kaca (nuke)
 • Melihat entri-entri revisi sing dibusak, orangambi teks sing berhubungan (deletedhistory)
 • Ndeleng teks sing dibusak dan perubahan antara revisi sing dibusak (deletedtext)
 • Mblokir penyuntingan nang panganggo lia (block) [lan mbuka pemblokiran (unblock)]
 • Mblokir pengiriman surel nang panganggo (blockemail)
 • Melepasna blokir dewek (unblockself)
 • Mengabaikna pemblokiran otomatis atas proksi (proxyunbannable)
 • Nonaktifna suatu pemblokiran global nang wiki lokal (globalblock-whitelist)
 • Memindahna berkas (movefile)
 • Memindahna kaca karo kabeh subhalamane (move-subpages)
 • Memindahna kaca utama panganggo (move-rootuserpages)
 • Ora gawe pengalihan sekang jenng suwe ketika memindahna kaca (suppressredirect)
 • Menyunting antarmuka pengguna (editinterface)
 • Menyunting berkas CSS panganggo lia (editusercss)
 • Menyunting berkas JS panganggo lia (edituserjs)
 • Mengubah tingkat pelindungan dan menyunting kaca sing dilindungi (protect) [dan ngilangna perlindungan kaca (unprotect)]
 • Memodifikasi filter penyalahgunaan (abusefilter-modify)
 • Nampilna entri log penyalahgunaan secara rinci (abusefilter-log-detail)
 • Memuatna berkas sekang alamat URL (upload_by_url)
 • Nolak berkas-berkas nang penyimpanan media lokal bareng (reupload-shared)
 • Nandai suntingan panganggo lia sebagai terpatroli (patrol)
 • Nyunting karo status suntingan secara otomatis ditandai terpantau (autopatrol)
 • Ndeleng daftar kaca-kaca sing ora dipantau (unwatchedpages)
 • Nandai pembalikan revisi sebagai suntingan bot (markbotedits)
 • Nyari kaca sing wis dibusak (browsearchive)
 • Mengabaikna daftar hitam judul (tboverride)
 • Mengabaikan pengecekan penipuan jeneng panganggo (override-antispoof)
 • Ngatur pengumuman sentral (centralnotice-admin)
 • Nggunakna batasan sing lewih duwur nang kueri API (apihighlimits)
 • Nambahna kelompok: Pengembali revisi, Pengecualian pemblokiran IP, Editor dan Autoreviewer
 • Membusak kelompok: Pengembali revisi, Pengecualian pemblokiran IP, Editor dan Autoreviewer

Selain iku seorang pangurus otomatis juga mendapat hak-hak kelompok panganggo iki (apabila sebelume mereka urung termasuk nang jerone)

 • Pengembali revisi
  • Mengembalikna revisi dengan cepat suntingan-suntingan panganggo terakhir sing nyunting kaca tertentu (rollback)
 • Pembuat akun
  • Ora dipengaruhi nang pembatasan jumlah suntingan (noratelimit)
 • Importir transwiki
  • Ngimpor kaca sekang wiki lia (import)
 • Pengecualian pemblokiran IP
  • Mengabaikan pemblokiran IP, pemblokiran otomatis, dan rentang pemblokiran (ipblock-exempt)
 • Editor
  • Ndeleng daftar kaca sing urung ditinjau (unreviewedpages)
  • Nyunting kaca sing semidilindungi (autoconfirmed)
  • Tandai sebagai revisi terperiksa (review)
  • Tandai suntingan seseorang secara otomatis sebagai "terperiksa" (autoreview)
 • Panganggo terkonfirmasi otomatis
  • Melakokna tindakan pemicu captcha ora melalui Captcha (skipcaptcha)
  • Mindahna kaca (move)
  • Mindahna kaca versi stabil (movestable)
  • Memuat berkas (upload)
  • Menimpa berkas sing wis (reupload)
  • Nyimpan koleksi buku sebagai kaca pengguna (collectionsaveasuserpage)
  • Nyunting kaca sing semidilindungi (autoconfirmed)

Ngadepi panganggo sing kasar

sunting

Angger kowe kudu ngadepi panganggo sing kasar, gunakna pedoman umum nang Wikipedia:Pelecehan atau diskusikna nang milis pangurus. Pedoman dasar seorang pangurus selalu usahakna tetap dingin.

Dadi pangurus sing berguna

sunting

Hak-hak khusus sing duwe pangurus bisa berguna nang beberapa wilayah Wikipedia.