Wikipedia basa Portugis

Wikipedia basa Portugis yakuwi edisi wikipedia sing nganggo basa Portugis. Neng wulan Desember 2011, wikipedia kiye wis nduweni luwih sekang 705.000 artikel. Wikipedia kiye dadi wikipedia urutan sepuluh sing akeh artikele. Proyek kiye mulai digawe neng wulan Juni 2001.

Wikipedia basa Portugis
Wikipedia-logo-v2-pt.png
URL http://pt.wikipedia.org/
Tipe situs Proyek ensiklopedia internet

Pranala njabaBesut