Basa

Makna sunting

Makna utawa definisi basa kuwe akeh tergantung dideleng sekang sudut pandang apa. Salah siji definisi basa yakuwe: "basa kuwe simbol vokal sing sifate arbitrer sing dienggo menungsa nggo nganakna komunikasi".

Definisi liyane :

  1. Sistem kanggo ngewakili benda, tindakan, gagasan karo keadaan.
  2. Sistem perangkat sing dienggo kanggo ngungkapna konsep nyata penutur ming pikiran wong liya
  3. Kesatuan sistem makna
  4. Sistem kode sing dienggo pakar basa (linguist) kanggo mbedakna bentuk/wujud karo makna.
  5. Sistem ucapan utawa tuturan sing nganggo tata basa sing wis ditetapna (conto: Perkataan, kalimat, lyy)
  6. Sistem tuturan sing bisa dipahami masyarakat linguistik.

Jenis-Jenis sunting

Deleng Uga sunting