Budaya Islam

Budaya Islam kuwi sanes karo budaya Islam Kejawen. Islam kuwi ora ngwekna persembahan marang wong, wit, lan kabeh sing dianggep gaib. Tapi isih akeh wong kang ngwekna persembahan marang kuwi mau. Nabi Muhammad mbanjurake dhewek aja sirik (nyekutukake) Alloh SWT.

Moslim culture