Donya dongeng kuwe donyane bocah-bocah sing paling menakjubkan. Wis kawit gemiyen, sing jenenge dongeng kuwe paling disenengi bocah-bocah, malah sing remaja, dewasa uga seneng.

Liwat dongeng, bocah-bocah dijak ngenal nilai-nilai luhur akhlak, ngembangna cakrawala imajinasi, sekalian menumbuhna kecerdasan emosional. Ora mung kuwe, liwat dongeng keakraban wongtua karo bocah-bocaeh dadi tambah.

Kabeh kuwe bekal sing ora ternilai kanggo bocah-bocah nggo mengarungi lautan kehidupane mengko.

Dongeng Jawa : Loro Jonggrang

Dongeng Indonesia :


mBalik ming: Babagan Bocah ; Sastra