Ebeg (dialek Pemalang: Jaran Ebleg) iku salah siji bentuk tari tradisional khas Banyumasan sing nganggo perangkat tari utama ebeg utawa Jaran Kepang. Kesenian kiye nggambaraken kegagahan prajurit berkuda lan pada wektu jaman penjajahan iku kanggone nggo melu memperjuangna bangsa Indonesia lengkap karo atraksi-atraksine.

AtraksiBesut

Pertunjukan Ebeg umum dibarengi atraksi Barongan karo Penthul Cepet. Pertunjukan Ebeg biasane ana musik pengiringe ialah tabuhan Gamelan sing biasa diarani Gamelan Bendhe. Kesenian kiye mirip karo Jathilan, Jaran Kepang utawa Kuda Lumping sing populer nang wilayah liyane.

KesurupanBesut

Sing ngibing Ebeg biasane pada kesurupan utawa kelebon indang, nek wis kesurupan tingkahe pada aneh-aneh, ana sing mangan beling, mangan geni, ana sing polahe dadi kaya kewan nuruti indang apa sing nempeli, nek indang kewan ya dadi watek kewan. Wong sing kejantur iku kaya ora waras utawa ora sadar apa sing pas lagi main Ebeg.

Artikel kiye, esih tulisan rintisan. Mangga melu ngembangna dadi tulisan sing lengkap.