Gendingan kuwe salah siji orkes tradisional Indonesia sing nganggo perangkat gamelan ning nerapna teknik penalaan sing khusus. Masing-masing wilayah duwe teknik penalaan dhewek tur duwe perangkat gamelan tambahan sing khusus. Perangkat/instrumen sing umum dienggo: gambang, kendang karo gong.

Gendingan berkembang nang pulau Jawa, Madura karo Bali.