Kudhi

Kudhi ya kuwe salah sijine gaman tradisonal sing landep khas Banyumasan, jenis gaman kiye uga dikenal nang tlatah Jawa liyane nganti nang pulau Madura. Gunane gaman kiye ya kuwe alat nggo ngethok-ngethok sing nduwe punuk nang ngingsore. Dong jaman kuna, gaman kiye nglambangna daulat karo kuasane wong, dadi mandan sakral lan nduwe karakter sing nyatu karo wong-wong sing nduwe kuasa dong jaman ndipit, anggepan kiye kanggo ngantek abad ke 19. Angger nang tlatah Sunda, Kudhi kiye arep pada bae karo Kujang. Ukuran asline jaman ganu jane mandan cilik, ujude akeh jenise, ana sing jenenge Kudhi Peksi, Kudhi Wayang lan liya-liyane. Jaman siki, bentuk lan ukuran Kudhi wis dipadakna karo gunane (lewih pragmatis).

Kudhi, siki dadi salah siji tengereBanyumasan, malahan ana paguyuban-paguyuban Banyumasan sing nganggo gambar Kudhi nggo lambang utawa logo paguyubane. nek nang nggonku kudi kue dadi gamane ramane sing paling landep lan ora kena nggo dolanan nang bocah cilik, mulane para sedulur sing pada ngenger nang jakarta utawane nang endi bae aja kelalalen karo budayane dewek.

Inyong setuju banget tumrape sing pada ngenger angger bali pada aja kemlithak kelalen karo kebiasane dewek. Inyong dewek sing wis mlebu dasawarsa ketelu ninggalna desa lair nggo piyandel utawa nggo pangeling-ngeling ramane dong neseti tali kudhine siki tek gawa neng palembang