Maluku

maluku yakuwe salah siji propinsi sing ana nang indonesia iring wetan.