Sri Bathara Kresna, asring disingkat Kresna, kuwe salah sijine tokoh nang donya wayang. Kresna kuwe raja sing bijaksana sekang negara Dwarawati, lan dianggep titisan Sang Hyang Wisnu. Kresna putra panengah Prabu Basudewa sekang kerajaan Mandura, lan ibune Dewi Mahindra. Kresna nang crita pewayangan nduwe senjata ampuh sing jenenge panah Cakra, lan kembang sekti Cangkok Wijayakusuma sing bisa nguripna wong kang mati sedurunge takdire. Kresna kuwe ya sesepuh Pandhawa sing paling ngerti strategi lan cerdik ngadepi mungsuhe nang perang Bharatayudha, yakuwe para kadang Kurawa. Sri Bhatara Kresna kuwe matine muksa (mati ngilang), bar perang kuwe rampung.

Sri Bathara Kresna

Jeneng liya sunting

  • Gopala : cah angon sapi
  • Madhawa : sing nggawa usum semi
  • Narayana : sing nglindungi wong akeh
  • Wasudewa : dewa sing atine resik
  • Padmanaba : jeneng paringane gurune yaiku Begawan Padmanaba nalika taksih remaja

Anak Garwa sunting

Garwane ana lima, yaiku :

Deleng uga sunting