Banyumas zaman kerajaan-kerajaan

Abad I - VIBesut

Wilayah kabupaten Banyumas kuwe dadi bagian kerajaan Galuh Purba sing pusat kerajaane ana nang sekitar / seputar gunung Slamet. Kerajaan Galuh Purba kiye malah diduga nduwe Kerajaan-Kerajaan bawahan sing umure bisa baen lewih tuwa, salah siji kerajaan bawahane yakuwe kerajaan Kalingga Kidul (abad I - IV Masehi). Mengkone, kerajaan Kalingga Kidul kiye tumbuh dadi kerajaan gede.

Abad VI - VIIBesut

Wilayah kiye dadi bagian kerajaan Galuh (kawali) sing pusat kerajaane ana nang sekitar kota Garut siki. Wilayaeh kekuasaane kerajaan kiye tekan Kedu lan Purwadadi (Banjarnegara). Kerajaan kiye ora murni nduwe peradaban Sunda sebab sebagian raja-rajane malah keturunan sekang Kerajaan Kalingga (Jawa Tengah). Apamaning ana catetan sejarah sing nyebut nek Kerajaan kiye jane pindahan sekang lereng gunung Slamet, brarti peradaban sing dianut uga dudu murni peradaban Sunda sebab Peradaban Sunda kuwe asale sekang Kerajaan Tarumanegara sing dilanjutna Kerajaan Sunda terus Kerajaan Pajajaran.

Bar pusat kerajaan Galuh dipindah ming Garut, pengaruhe nang wilayah Banyumas dadi kurang malah akhire ilang diganti pengaruh kerajaan Kalingga.

Abad VI - VIIBesut

Wilayah kiye dadi bagian kerajaan Kalingga (Budha) sing dipimpin Ratu Sima (taun 674 M).

Abad VIIBesut

Wilayah kiye dadi bagian kerajaan Mataram Kuna.

Taun 732 M (miturut Prasasti Canggah), Kerajaan Kalingga (Budha) diobah dadi Kerajaan Mataram kuna (Hindu) sing dipimpin Raja Sanjaya utawa Rakai Mataram (dimolai Dinasti/wangsa Sanjaya), ibukota Kerajaane nang Medang Kemulan (candi-candi Siwa nang Banjarnegara (Dieng) dibangun dong masa kiye. Wektu pemerentahan Rakai Pikatan (wangsa Sanjaya) Candi Rorojonggrang utawa Candi Prambanan molai dibangun.

Abad VII - VIIIBesut

Wilayah kiye dikuasai wangsa Syailendra (Budha) (taun 750) sing nguasai Jawa Tengah, pusat-pusat kerajaan Hindu pindah ming Jawa Timur.

Abad IX - XIIBesut

Dong wangsa Syailendra nguasai Jawa Tengah mandan angel nggolet catetan sapa sing nguasai Banyumas ning hubungan kadipaten-kadipaten nang wilayah Banyumas karo kerajaan Pajajaran tambah pedhek/erat dadi kemungkinan wilayah kiye dibawah pengaruh kerajaan Pajajaran.

Abad XIII - XVBesut

Dikuasai kerajaan Majapahit

Abad XV - XVIBesut

Bagian kerajaan Demak

Abad XVI - XVIIIBesut

Bagian kerajaan Pajang karo kerajaan Mataram.

Abad XVIIIBesut

Bar Perjanjian Gianti, wilayah kiye dadi bagian Ngayogyakarta Hadiningrat (Kraton Kasultanan). jere sapa? mendi buktine, mendi catetan sejarahe?


mBalik Ming:

Babad Banyumas