Nang tlatah Jawa umume, khususe nang wilayah Banyumasan akeh dolanan-dolanan tradisional sing biasa disenengi bocah-bocah. Dolanan-dolanan kuwe biasane kanggo ngisi wektu ngaso sekolah utawa preian, ana sing didolana wektu sore, bengi, nang omah, nang pelataran utawa lapangan. Jaman siki sebagian jenis-jenis dolanan kuwe wis arang didolana, malah akeh bocah-bocah sing wis ora paham khususe sing biasa didolana wektu bengi pas wulan purnama. Perangkat dolanan elektronik sing modern kaya gameboard, play station karo liya-liyane termasuk juga acara-acara televisi siki dadi pilihan hiburan bocah-bocah.

Dolanan tradisional bocah-bocah:

mBalik ning sunting