Kadipaten Banyumas

Kadipaten Banyumas, jaman ganu yaiku salah siji kadipaten sing termasuk wilayah Kerajaan Pajang lan Kerajaan Mataram. Sultan Hadiwijaya ngangkat Raden Joko Kahiman sebagai Bupati I Banyumas. Dheweke sing pertama mbangun Kadipaten Banyumas. Raden Joko Kahiman kuwe putra Raden Banyak Cotro, biyunge sekang Kadipaten Pasir Luhur. Dong masa Mataram, wilayah Banyumasan melebu bagian Mataram nang kasebut Mancanegara Kulon.

Peninggalan lawasBesut

Sedurunge pesarehan bupatine, wonten mesjid, sing bangunane ora nganggo semen. Susunan batane ora nganggo semen, kumplit karo mimbar lan tekene. Lokasine pancen nang komplek pemakaman raja-raja Banyumas. Nang lingkungan pemakaman raja Banyumas wonten juga pesarehan keluargane Jendral Gatot Subroto. Nang ngisore pesarehan bupati Banyumas wonten "Tepake Werkudara/Bima" sebelah kiwe (nek ora salah sikil kiwe lah sikil tengene) nang Bukit Jaran.

Duwure mesjid wonten makam Mbah Kalibening, penasehat spirituale raja-raja Banyumas. Gone neng Desa Kalibening, paling pucuk deket sumur sing biasa go ngumbah pusaka. Sedurunge Desa Kalibening wonten desa jenenge Desa Dawuhan. Sekitare wonten pekarangan kaya hutan nang jerone wonten sumber mata air dijenengi Belik Mudal. Belik Mudal jerene tembus maring Segoro Kidul. Mung jarang wong sing weruh panggonane.

Ora adoh sekang Belik Mudal mau ana pesarehanne Mbah/Kyai Putih (jenenge mandan kelalen). Pesarehane nang duwure banyu. Angger miturut crita rakyat sekang dhaerah iku, Mbah Putih duwe bojo jim, lan anak loro jenenge Sri Menur karo Menir.


mBalik ming:

Babad Banyumas