Joko Kahiman

R. Joko Kahiman kuwe putra Raden Banyak Cotro (R. Banyak Catra), biyunge sekang kadipaten Pasir Luhur (putri putri Adipati Banyak Galeh (Wirakencana utawa Pangeran Mangkubumi II). Dheweke sing pertama mbangun kadipaten Banyumas.

WatekBesut

Joko Kahiman kuwe terkenal duwe watek satria, luhur, bisa kanggo conto/teladan. Dheweke ora egois, ngutamakna wong akeh, utamane rakyat. Joko Kahiman uga duwe watek wani, pemersatu uga bijak.

SilsilahBesut

Deleng UgaBesut