Materi

Materi kuwe maknane kabeh sing bisa diamati nganggo cara-cara ilmiah, umume sing dadi pokok bahasab nang ilmu Kimia karo Fisika.

Istilah materi kiye uga bisa dipadhakna karo zat utawa benda.