Negara kepulauan

negara kepulauan yakuwe negara sing negarane kur pulo lan pulo-pulone, ora melu ngetrep daratan utama