Pendapa Sipanji kuwe pendapa kabupaten nang kota Purwokerto. Pendapa kiye termasuk peninggalan sejarah sing dihormati masyarakat Banyumas sebab salah siji pilare sing biasa disebut Si Panji yakuwe perlambang kekuatan. Pendapa Si Panji kuwe dibangun Kiai Adipati Yudonegoro II (Bupati Banyumas ping-7) taun 1706.

Dong pindahan ibukota kabupaten sekang kota Banyumas ming kota Purwokerto tanggal 7 Januari 1937, Pendapa kabupaten kuwe termasuk uga sing kudhu dipindahna.

Pindahan ibukota kabupaten kuwe merga bola-bali kebanjiran sekang luapan kali Serayu, akhire Bupati Banyumas wektu kuwe KRAA Sudjiman Mertadiredja Gandasoebrata mutusna ibukota kabupaten dipindah ming Purwokerto termasuk pendapa kabupatene. Masalaeh salah siji pilar sing jenenge Si Panji kuwe ora olih nglangkahi kali Serayu, kuwe syarat sing kudhu dilakoni.

Akhire diputusna, pilar kuwe digawa mubengi kali Serayu ngantek ngliwati sumber mata air kali nang Tuk Bima Lukar Pegunungan Dieng.