Purwodadi kuwe salah siji jeneng panggonan sing populer nang basa Jawa. Nganggo ejaan latin basa Jawa, "purwodadi" ditulis dadi "purwadadi" ("purwa" lan "adi") sing artine "awal sing gedhe".

KecamatanBesut

Desa/kelurahanBesut

LiyaneBesut