Raden Baribin

Raden Baribin ialah sedulur lanang Prabu Kertabhumi (Brawijaya V) ningen sejen ibu. Dheweke karo sebagian rombongan Istana Kerajaan Majapahit ngungsi ming kerajaan Pajajaran (Kawali) dong kerajaan Majapihit diserbu Ranawijaya sekang Kerajaan Keling. Prabu Kertabhumi dhewek ngungsi ming Sengguruh (Malang) terus ming Panarukan (Situbondo), sebagian rombongan malah ngelanjutaken pengungsian ming Pulau Bali.

Nang Kerajaan Kawali, Raden Baribin lan rombongan diterima Prabu Dewa Niskala malah dijodohaken karo putri bontote Dyah Ayu Ratu Pamekas sekaligus adine Raden Banyak Cakra (sejen ibu) utawa lewih dikenal sebagai Raden Kamandaka (putra raja sing merantau ming Kadipaten Pasir Luhur).

Salah siji putra pasangan Raden Baribin karo Dyah Ayu Ratu Pamekas yakuwe Raden Banyak Cotro. Raden Banyak Cotro (Sunda: Banyak Sasro) kiye kawin karo salah siji putri Adipati Banyak Galeh (Wirakencana utawa Pangeran Mangkubumi II) sekang Kadipaten Pasir Luhur lan olih putra sing jenenge Raden Joko Kahiman.mBalik ming: