Wikipedia basa Inggris

Wikipedia basa Inggris kuwe edisi basa Inggris sekang ensiklopedia bebas sing jenenge Wikipedia. Wikipedia basa Inggris didegna tanggal 15 Januari 2001 lan gutul artikel kaping-3.000.000 dong sasi Agustus 2009.[1] Wikipedia basa Inggris kuwe edisi Wikipedia sing pertama lan tetep dadi sing paling gedhe, sing jumlah artikele wis lewih sekang ping telune jumlah Wikipedia paling gedhe ke-2, yakuwe Wikipedia basa Jerman. Wiwit taun 2009, 22,3% sekang artikel nang kabeh Wikipedia asale sekang Wikipedia basa Inggris. [2]

Favicon of Wikipedia English Wikipedia
Logo Wikipedia basa Inggris
Tampilan layar Kaca Utama Wikipedia basa Inggris dong tanggal 31 Januari 2009
Tampilan layar Kaca Utama Wikipedia basa Inggris.
URL http://en.wikipedia.org/
Tipe situs Proyek ensiklopedia internet
Diluncurna15 Januari 2001

Artikel Wikipedia basa Inggris ditulis bareng-bareng nang sukarelawan sadonya, lan meh kabeh artikele teyeng disunting nang sapa baen sing nduwe koneksi Internet. Popularitas Wikipedia terus munggah wiwit didegna,[3] sekiye Wikipedia wis dadi salah siji sekang sepuluh situs web sing paling akeh ditekani.[4]

Protes SOPA tanggal 18 Januari 2012Besut

 
Kaca Wikipedia basa Inggris sing di-ireng-na 24 jam

ReferensiBesut

Pranala jabaBesut