Wit Tembaga Banyumas

Gemiyen banget, miturut crita, R. Joko Kahiman utawa Adipati Mrapat mbangun komplek pendapa kadipaten pedhek karo wit Tembaga. Pancen, nang arep pendapa kabupaten lawas nang kota Banyumas ana 1 wit tembagane.

Miturut crita, ana 4 wit tembaga sing wujud karo bentuke padha.

  • Wit Tembaga nomer siji ialah sing dadi pedoman R. Joko Kahiman kanggo mbangun Kadiaten Banyumas, nang kana ana Makam Tembaga nang perbatesan Desa Kalisube karo Pekunden, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Nang kana juga ana petilasan Mbah Jaka. Jere wit kiye asale sekang tongkat Untung Surapati sing ditancapaken dong dheweke mampir sekang Kerajaan Pajajaran arep ming Kerajaan Mataram.
  • Nomer loro nang Dukuh Bonjok, Desa Sokawera, nang komplek petilasan Mbah Batur utawa Mbah Jaka.
  • Nomer telune nang komplek petilasan Mbah Sukun (Mbah Jaka) Dukuh Planjan, Desa Somageda.
  • Terakhir sing dadi pedoman lokasi bangunan komplek Pendapa Si Panji, nang sisi kidul bangunan pendapa. Dadi ana 4 wit Tembaga karo 3 Mbah Jaka.

Miturut para sesepuh Banyumas, R. Joko Kahiman nduwe ilmu sifat 3 sing mirip karo ilmune R Joko Tingkir (Sultan Hadiwijaya) sing juga ana 3 petilasane.

Masyarakat Banyumas percaya nek wit Tembaga kuwe termasuk tanaman sing angel digolet tur umure wis atusan taun.