Kerajaan Sunda dibangun Prabu Tarusbawa sing asale sekang kerajaan Sunda Sambawa. Kerajaan Sunda Sambawa kiye ialah salah siji kerajaan bawahan Tarumanegara.

Prabu Tarusbawa olih tahta bar nggantekna mertuane ning merga pamor Tarumanagara dong jaman kuwe wis turun banget, dheweke kepengin banget mbalekna keharuman karajaan kaya dong jaman Purnawarman. Taun 670 M, Tarusbawa ngganti jeneng kerajaaan Tarumanagara dadi Kerajaan Sunda. Kedaden kiye didadekna alesan Wretikandayun nggo misahna kerajaan Galuh merdeka sekang kekuasaan Tarusbawa. Tambahan maning Wretikandayun ngerasa duwe kekuatan sebab putera mahkota kerajaan Galuh kawin karo Parwati, puteri Maharani Sima sekang Kerajaan Kalingga, Jawa Tengah. Olih dukungan sekang kerajaan Kalingga, Wretikandayun nuntut maring Tarusbawa ben wilayah kerajaan Tarumanagara dipecah dadi loro. Merga posisine wis lemah tur kanggo ngindari perang saudara, Tarusbawa nerima tuntutan kerajaan Galuh. Taun 670 M wilayah Tarumanagara dipecah dadi loro: Kerajaan Sunda karo Kerajaan Galuh, batese ialah kali Citarum.

Maharaja Tarusbawa lantes mbangun ibukota anyar nang pedalaman pedhek hulu kali Cipakancilan. Tarusbawa nganggo gelar Tohaan, dheweke dadi raja Sunda pertama tai kotok lebuan.

Silsilah Raja-Raja Sunda

sunting
 1. Maharaja Tarusbawa (669 - 723 M)
 2. Sanjaya Harisdarma, cucu-mantu no. 1,(723-732 M).
 3. Tamperan Barmawijaya (732-739 M).
 4. Rakeyan Banga (739-766 M).
 5. Rakeyan Medang Prabu Hulukujang (766-783 M).
 6. Prabu Gilingwesi, mantu no. 5,(783-795 M).
 7. Pucukbumi Darmeswara, mantu no. 6, (795-819 M).
 8. Prabu Gajah Kulon Rakeyan Wuwus (819-891 M).
 9. Prabu Darmaraksa (adi-ipar no. 8, 891 - 895 M).
 10. Windusakti Prabu Dewageng (895 - 913 M).
 11. Rakeyan Kemuning Gading Prabu Pucukwesi (913-916 M).
 12. Rakeyan Jayagiri Prabu Wanayasa, mantu no. 11, (916-942 M).
 13. Prabu Resi Atmayadarma Hariwangsa (942-954 M).
 14. Limbur Kancana, putera no. 11,(954-964 M).
 15. Prabu Munding Ganawirya (964-973 M).
 16. Prabu Jayagiri Rakeyan Wulung Gadung (973 - 989 M).
 17. Prabu Brajawisesa (989-1012 M).
 18. Prabu Dewa Sanghyang (1012-1019M).
 19. Prabu Sanghyang Ageng (1019 - 1030 M).
 20. Prabu Detya Maharaja Sri Jayabupati (1030 M - 1042 M )

Tarusbawa (no. 1), Banga (no. 4) - Darmeswara (no. 7) berkuasa mung nang wilayah kulon Citarum, raja-raja liyane berkuasa nang wilayah kulon (kerajaan Sunda) karo wilayah wetan (kerajaan Galuh).

Sanjaya

sunting