Prakata sunting

Suku Jawa kuwe suku bangsa sing manggoni pulo Jawa, utamane nang Jawa Tengah, Yogyakarta, karo Jawa Timur. Wong Jawa Nang Indonesia jumlaeh ana 95,512,022 juta wong (taun 2010) , suku sing paling gede nang Indonesia. Selain Nang telu Propinsi kuwe Wong Jawa uga akeh sing manggon Nang Lampung , Jakarta , lan Lia liane.

Deleng Uga sunting