Lor (basa Indonesia:Utara, basa Inggris:North) kuwe salah siji pedoman arah mata angin. Angger nang peta, arah lor kiye biasane ana nang sisi duwur.

Dom kompas kanthi arah lor ditandhani werna abang

Lawan arah lor kuwe arah Kidul.

Deleng Uga sunting