Wetan (basa Indonesia:Timur, basa Inggris:East) kuwe salah siji arah mata angin. Angger nang peta, arah kiye biasa anane nang sisi tengen.

Kompas

Lawan arah wetan kiye yakuwe arah kulon.

Deleng Uga sunting