Kulon (basa Indonesia:Barat, basa Inggris:West) kuwe salah siji arah mata angin. Angger nang peta, arah kiye biasa anane nang sisi kiwe.

Kompas nuduhaké arah kulon

Lawan arah kulon kiye yakuwe arah Wetan.

Deleng Uga

sunting