Naraguna:Meursault2004/kothak njajal

Brebes | Tegal | Kota Tegal | Pemalang | Banjarnegara | Purbalingga | Kebumen | Cilacap | Banyumas

Logo Kabupaten Brebes --- Logo Kabupaten Tegal ------ Logo Kabupaten Banjarnegara --- Logo Kabupaten Purbalingga --- Logo Kabupaten Kebumen --- Logo Kabupaten Cilacap --- Logo Kabupaten Banyumas

Dialek Banten Lor/Jawa Serang | Dialek Cirebon/Crebonan & Indramayu/Dermayu


Mangga manjing ...
Bawor
map-bms.wikipedia.org

Sedulur Banyumasan, mangga nglengkapi Wikipédia Basa Banyumasan, sedulur kabéh olih nambah, ngobah, nyisipna mbuh tulisan utawa gambar, sing penting apa baén sing dimuat kuwe ora nyalaih aturan pemeréntah, agama, tata krama lan liya-liyané, artiné sing pantes-pantes utawa wajar. Mangga juga deleng halaman Takon (FAQ) sing cokan dadi pitakonan, juga halaman Bantuan (hélp) nggo nggolét bantuan nyunting nang Wikipedia Banyumasan kiyé. Nggo njajal mangga njajal nyunting nang kothak njajal! Isi Wikipedia kuwé debawah naungan Lisénsi Dokuméntasi Bébas GNU, dadi aturané bébas ning sing manut aturan umum lan bertanggungjawab. Deleng juga aturan-aturan Hak Cipta sing mengatur bab latar belakang hak cipta, sumber terbuka, lan isi bébas.

Mangga kakang-kakang lan mbekayu-mbekayu ...


Jumlah artikel Wikipedia Basa Banyumasan siki wis lewih sekang 13.822

Ensiklopédhia Bébas Basa mBanyumasan
Wikipedia basa mBanyumasan / map-bms.wikipedia.org (map = rumpun basa Austronesia, bms = Banyumasan) kiye mencakup sekabehe sub dialek kelompok Basa Jawa bagian kulon utawa sing melebu tlatah propinsi Jawa Tengah sisi kulon ditambah sub Dialek Banten Lor karo sub Dialek Cirebon/Indramayu (Crebonan/Dermayu).

Sub Dialek Tegalan, sub Dialek Bumiayu (dialek peralihan) karo sub Dialek Banyumasan kuwe cokan digabung dadi siji merga budaya, karakter tur kosa kata sing meh padha. Telu sub dialek kuwe mau uga lumrah diarani basa penginyongan utawa basa ngapak-ngapak.

Banyumasan utawa mBanyumasan maksude : Manunggale budaya, basa lan karakter sing urip lan berkembang nang masyarakat wilayah Banyumasan. Wilayah Banyumasan anané nang bagian kulon Propinsi Jawa Tengah. Tegesé wilayah nang sekitar gunung Slamet lan kali Serayu, dadi secara administratif, kabupaten-kabupaten sing ngelilingi Gunung Slamet lan Kali Serayu kuwé termasuk wilayah Banyumasan.

Budaya Banyumasan maksude : akal budi, pikiran lan hasil kréativitas masyarakat Banyumasan sing urip lan manunggale wujud tindakan lan aktivitas sinambung sing nduwéni karakter lan pola-pola tinentu.

Basa Banyumasan maksude : pitutur/omongan sing nganggo sistematika tinentu sing dituturaken masyarakat Banyumasan kanggo makili wujude benda, tingkah/polah, gagasan lan kahanan. Basa Banyumasan utawa biasa disebut Basa Ngapak-Ngapak dadi salah sijiné ciri wanci/idéntitas masyarakat Banyumasan.

Watek/Karakter Banyumasan maksude : sikap mental lan budi pekerti sing secara turun temurun urip nang sakjroning masyarakat Banyumasan. Karakter Banyumasan uga dadi idéntitas masyarakat Banyumasan.


Mesjid Agung Purbalingga

Mesjid Agung Purbalingga digawe taun 1853 M utawa 1269 H nang ulama setempat sing jenenge KH Abdullah Ibrahim. Pas agi direnovasi taun 2002, mesjid iki digawe karo perpaduan antara arsitektur Jawa lan Wetan Tengah. Lan dideleng sedela kaya kemutan maring mesjid sing ana nang Madinah.

Pembangunan dilakokna nang duwur lemah luase 5.500 meter persegi. Siki mesjid iku ngalami renovasi nganti lima wektu. Nang taun 1918, 1960, 1970, 1980-1985 lan terakhir nang taun 2002-2004. Dana sing dialokasikna nang rehab taun 2002 nganti 2 miliar rupiah. (Selengkape...)

Artikel pilihan sedurungé: Piala Donya Sepak Bola · Tsunami · Thomas Alva Edison

Werna-Werna mBanyumasan

Hal Umum Umum

Agama - Sejarah - Basa - Pemerentahan - Pendidikan - Pertanian - Tokoh

Hal Budaya Budaya

Budaya - Budaya Banyumasan - Tradisi/Adat Istiadat Umum - Tradisi/Adat Istiadat Banyumasan

Hal Elmu Kèélmuan

Matematika & Ilmu Alam - Ilmu Sosial & Terapan - Ilmu Liya - Fisika - Kimia - Matematika - Tanduran - Kewan

Hal Legenda Legenda, Mitos lyy

Legenda, Mitos lyy Umum - Legenda, Mitos lyy Banyumasan - Legenda & Mitos Liya

Hal Seni Kesenian

Kesenian - Kesenian Banyumasan - Sastra - Seni Rupa - Seni Pagelaran - Kesenian Liya

Hal Panganan Panganan

Panganan - Panganan Banyumasan - Panganan liya

Hal Plèsir Plèsiran

Plesiran - Plesiran Banyumasan - Plesiran Liya

Hal Paguyuban Paguyuban-Paguyuban

Paguyuban - Paguyuban Banyumasan - Paguyuban liya

Hal Liya-Liyane Liyane

Banyumasan - Jawa - Indonesia - Mancanegara - Organisasi - Babagan Lanang - Babagan Wadon - Pawon - Babagan Bocah - Keluarga & Kesehatan - Olahraga - Hobi & Hiburan - Komunikasi & Siaran - Angkutan - Barlingmascakeb

Hal Warta Pengguna Sekang Pengguna/Pembaca

Usul & Takon - Uneg-Uneg

Hal Warta Pengurus Sekang Pengurus
Warta anyar Banyumasan
Hal Wikipedia Liya Pranala Jaba Wikipedia Utama Liyane

Basa Indonesia - Basa Jawi - Basa Sunda - Basa Bugis - Basa Melayu - Basa Inggris - Basa Tetun

Komunitas

map-bms.wikipedia.org

Mangga manjing …

Mangga nglengkapi Wikipédia Basa Banyumasan, sedulur kabéh olih nambah, ngobah, nyisipna mbuh tulisan utawa gambar, sing penting apa baén sing dimuat kuwe ora nyalaih aturan pemeréntah, agama, tata krama lan liya-liyané, artiné sing pantes-pantes utawa wajar tur cocok karo ketentuan Wikipedia. Mangga uga deleng halaman takon (FAQ) sing cokan dadi pitakonan, uga halaman bantuan (hélp) kanggo nggolét bantuan nyunting nang Wikipedia Banyumasan kiyé. Kanggo njajal mangga njajal nyunting nang Kothak Njajal! Isi Wikipedia kuwé debawah naungan Lisénsi Dokuméntasi Bébas GNU, dadi aturané bébas ning sing manut aturan umum karo bertanggungjawab. Deleng uga aturan-aturan Hak Cipta sing ngatur bab latar belakang hak cipta, sumber terbuka karo isi bébas.
Mangga kakang-kakang, mbekayu-mbekayu ...

Nulis/Ngisi artikel
Sugeng maca - Aturan - Hak Cipta - Nggawe halaman anyar - Nyunting kaca/halaman/artikel - Nerjemahna artikel - Panduan tata artikel - Tata basa/ejaan - Artikel sing dejaluk - Daftar artikel dasar/wajib

Bab Wikipedia
Wikipedia - Wikimedhia - Pengumuman - Dopokan/Warung kopi - Anggota - Pangurus - Milis - Kliping (Wikipedia nang Médhia Massa) - Mangga de-etung cacaeh suntingan Rika! - Sumbangan dana

Tulisan Bebas


Dopokan Wulan Puasa

Alkhamdulillah, nang wulan puasa kiye inyong bisa nglakoni puasa nganti dina miki. Durung tau medhot babar pisan. Muga-muga bae bisa tutug nganti bada. Jane wong kaya penginyongan nglakoni puasa, nek depikir abote ora etung. Jajal, awane wis wetenge kencot kudu ngetokna tenaga nggo nggolet cucukan. Wengine kurang turune. Iya ora Kang Taslim?” omonge Duslam mbukak dopokan nang gerdhu Kamling winginane mbengi.


Waca Lanjutane nang Daftar Tulisan / Artikel Bebas.

Buku Pinter


Wikipedia basa liyane

Wikipedia basa Banyumasan dimulai taun 2006 lan sekiye uwis nduweni 13.822 artikel. Wikipedia uga disediakna nganggo pirang-pirang basa nang donya, neng antarane yakuwe:

Proyèk kagandhèng Wikipedia

Wikipedia basa Banyumasan kiye disediakna gratisan nang Wikimedia Foundation, salah siji organisasi nirlaba, sing uga ngoperasikna pirang-pirang proyek multibasa liyane: